Báo cáo phân tích

Tổng hợp khuyến nghị từ 08/08 –10/08/2022: MSB, STK, TNH, MSN, HDG, HSG, NKG, PLX, HDB, ACB, BVH, IDC, SCS, VIC, VEA, VJC, VTP, CNG, KBC, PVT, HPG

Tổng hợp khuyến nghị từ 08/08 –10/08/2022: MSB, STK, TNH, MSN, HDG, HSG, NKG, PLX, HDB, ACB, BVH, IDC, SCS, VIC, VEA, VJC, VTP, CNG, KBC, PVT, HPG

Khuyến nghị từ 08/08 – 10/08/2022: SSI cập nhật MSB, khuyến nghị Kém khả quan STK (TP: 45,200), Khuyến nghị Mua TNH (TP: 53,800) VCSC khuyến nghị Mua MSN (TP: 157,000), khuyến nghị Mua HDG (TP: 68,300), khuyến nghị Khả quan HSG (TP: 25,300), khuyến nghị Khả quan NKG (TP: 28,300), khuyến nghị Mua PLX (TP: 51,800), khuyến nghị Mua HDB (TP: 35,700), khuyến nghị Mua ACB (TP: 44,200), khuyến nghị Mua BVH (TP: 65,200), khuyến nghị Mua IDC (TP: 93,200), khuyến nghị khả quan SCS (TP: 99,500), khuyến nghị mua VIC (TP:…

165/14 Bạch Đằng, Phường 2,Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6296 2345 – Fax:(028) 6296 2345
Email: info@bt-group.vn

COPYRIGHT © 2018 B&T INVESTMENT