B&T Investment

Tư vấn quản lý tài sản | Tư vấn quản lý danh mục đầu tư

Tư vấn quản lý tài sản cá nhân và tư vấn quản lý danh mục đầu tư tài chính cho khách hàng với phương châm tăng trưởng tài sản vượt trội và an toàn vốn đầu tư, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên biệt dành cho VIP. B&T Investment tự hào là:

  • Nhà tư vấn quản lý danh mục đầu tư hiệu quả và đáng tin cậy
  • Chế độ VIP tại các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam
  • Lựa chọn các kênh đầu tư có mức sinh lợi cao
  • Đa dạng hóa danh mục và không xa rời mục tiêu an toàn vốn
  • Dịch vụ cao cấp dành cho VIP

165/14 Bạch Đằng, Phường 2,Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6296 2345 – Fax:(028) 6296 2345
Email: info@bt-group.vn

COPYRIGHT © 2018 B&T INVESTMENT