Phân tích đầu tư

Tổng hợp khuyến nghị từ 08/08 –10/08/2022: MSB, STK, TNH, MSN, HDG, HSG, NKG, PLX, HDB, ACB, BVH, IDC, SCS, VIC, VEA, VJC, VTP, CNG, KBC, PVT, HPG

Tổng hợp khuyến nghị từ 08/08 –10/08/2022: MSB, STK, TNH, MSN, HDG, HSG, NKG, PLX, HDB, ACB, BVH, IDC, SCS, VIC, VEA, VJC, VTP, CNG, KBC, PVT, HPG

Khuyến nghị từ 08/08 – 10/08/2022: SSI cập nhật MSB, khuyến nghị Kém khả quan STK (TP: 45,200), Khuyến nghị Mua TNH (TP: 53,800) VCSC khuyến nghị Mua MSN (TP: 157,000), khuyến nghị Mua HDG (TP: 68,300), khuyến nghị Khả quan HSG (TP: 25,300), khuyến nghị Khả quan NKG (TP: 28,300), khuyến nghị Mua PLX (TP: 51,800), khuyến nghị Mua HDB (TP: 35,700), khuyến nghị Mua ACB (TP: 44,200), khuyến nghị Mua BVH (TP: 65,200), khuyến nghị Mua IDC (TP: 93,200), khuyến nghị khả quan SCS (TP: 99,500), khuyến nghị mua VIC (TP:…

Tổng hợp khuyến nghị 04 – 06/08/2022: FRT, VNM, DGW, MSN, PHR, GEG, PC1, STK, MWG.

Tổng hợp khuyến nghị 04 – 06/08/2022: FRT, VNM, DGW, MSN, PHR, GEG, PC1, STK, MWG.

Khuyến nghị 04 -06/08/2022:  VCSC Khuyến nghị : Phù hợp thị trường FRT (TP: 97,000), Khả quan VNM (TP: 82,000), Khả quan DGW (TP: 84,000 ), Mua MSN (TP: 157,000), Mua PHR (TP: 82,600), Phù hợp thị trường GEG (TP: 21,000), Khả qua PC1 (TP: 43,000), Phù hợp thị trường STK (TP: 57,700), Mua MWG (TP: 92,000).  

Tổng hợp khuyến nghị từ 01/08 – 03/08/2022: CTG, VCB, VHC, KDH, VRE, PVT, GAS, PVD, DPM, VHM, NVL, POW, ACV, SAB, BID, DHC, LHG, MBB, HPG, CII, GMD, GVR, STB, TCB, IDC, DRC

Tổng hợp khuyến nghị từ 01/08 – 03/08/2022: CTG, VCB, VHC, KDH, VRE, PVT, GAS, PVD, DPM, VHM, NVL, POW, ACV, SAB, BID, DHC, LHG, MBB, HPG, CII, GMD, GVR, STB, TCB, IDC, DRC

Khuyến nghị từ 01/08 – 03/08/2022: SSI cập nhật CTG, khuyến nghị Khả quan VCB (TP: 90,700), Khuyến nghị Trung lập VHC (TP: 82,400) VCSC khuyến nghị Mua KDH (TP: 50,000), khuyến nghị Mua VRE (TP: 40,000), khuyến nghị Mua PVT (TP: 27,000), khuyến nghị Mua GAS (TP: 141,700), Phù hợp thị trường PVD (TP: 23,600), khuyến nghị Mua DPM (TP: 66,800), khuyến nghị Mua VHM (TP: 107,000), khuyến nghị Phù hợp thị trường NVL (TP: 75,000), khuyến nghị Mua POW (TP: 18,000), khuyến nghị Phù hợp thị trường ACV (TP:…

Tổng hợp khuyến nghị từ 28/07 – 30/07/2022: HPG, TPB, DXG, HT1, PVS, DCM, STB, TPB, VCB, TCB, BMI, VIB, VPB

Tổng hợp khuyến nghị từ 28/07 – 30/07/2022: HPG, TPB, DXG, HT1, PVS, DCM, STB, TPB, VCB, TCB, BMI, VIB, VPB

Khuyến nghị từ 28/07 – 30/07/2022: SSI khuyến nghị Khả quan HPG (TP: 27,000), Khả quan TPB. VCSC khuyến nghị Mua DXG (TP: 44,000) , Phù hợp Thị trường HT1 (TP: 16,700), Khả quan PVS (TP: 33,200), Mua DCM (TP: 45,900), Mua STB (TP: 38,400), Khả quan TPB ( TP: 39,200), Mua VCB (TP: 111,500), Mua TCB (TP: 69,800), Mua BMI (TP:70,000 ),Mua VIB (TP:31,700 ),…

165/14 Bạch Đằng, Phường 2,Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6296 2345 – Fax:(028) 6296 2345
Email: info@bt-group.vn

COPYRIGHT © 2018 B&T INVESTMENT