Phân tích đầu tư

Tổng hợp khuyến nghị từ 01/12 – 03/12/2022: BCM, FRT, VHC, GVR, KBC, LHG, SZC, VGC

Tổng hợp khuyến nghị từ 01/12 – 03/12/2022: BCM, FRT, VHC, GVR, KBC, LHG, SZC, VGC

Khuyến nghị từ 01/12 – 03/12/2022: SSI khuyến nghị: KHẢ QUAN cổ phiếu BCM (88,700); KÉM KHẢ QUAN cổ phiếu FRT (60,000) VCSC khuyến nghị: từ Mua thành KHẢ QUAN cổ phiếu VHC (68,500); KHẢ QUAN cổ phiếu GVR (16,300); nâng khuyến nghị khả quan thành MUA cổ phiếu KBC (23,300); duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu LHG (32,900);…

165/14 Bạch Đằng, Phường 2,Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6296 2345 – Fax:(028) 6296 2345
Email: info@bt-group.vn

COPYRIGHT © 2018 B&T INVESTMENT